Aylık arşivler: Şubat 2017

Ağır Ceza Kapsamına Giren Suçlar

Bazı suçların etkileri diğer suçlara oranla daha fazla ve de daha yıkıcı olabilmektedir. Bu sebepten dolayı şu suçlar ağır ceza kapsamında görülmektedir. kasten adam öldürme, soykırım suçları, işkenceler, çocukların cinsel açıdan istismara tabi tutulmaları, uyuşturucu imal etmek ve de imal edilen uyuşturucunun halka satımı durumu, rüşvet suçları, zimmete para geçirmek, para üzerinde sahtecilik yapmak, hileli iflas gibi büyük suçlar ağır ceza hukuku içinde değerlendirilmektedir.
Bu suçlar ağır ceza mahkemelerinde görülmektedir.
Bu tip suçlarla ilgilenmekte olan ağır ceza avukatları ise, bu zor durumlarla ilgili hukuki prosedürleri dikkatlice inceleyerek ağır suç durumunu çözmeye çalışmaktadırlar.
Özellikle Bursa ağır ceza avukatı olarak görev yapmakta olan avukatlar ise, büyük suçların, örgütlü suçların ve de yasal olmayan maddelerin üretimi ve de satımı konusunun daha çok Bursa’da gerçekleştiğinden ötürü daha çok ağır ceza davalarında tecrübe kazanmışlardır. Bu durum sebebiyle ağır ceza davalarında diğer illerde ağır ceza avukatı olarak görev yapmakta olan avukatlara göre çok daha tecrübelidirler.

Bursa Barosu Ağır Ceza Avukatı

Ülkemizde özellikle son zamanlarda ağır ceza suçlarının oranı artmaktadır. Bu durumun artmasına birbirinden farklı durumlar sebep olmaktadır. Ağır ceza suçlarının çözümünde ve de davanın gelişimi süresince ağır ceza avukatının önemi ve de yeri büyüktür. Ayrıca ağır ceza avukatları büyük davaların seyrini değiştirebilen avukatlar olmuşlardır. Çünkü ağır ceza suçları diğer suçlardan farklı olarak tek bir şeyi ya da insanı etkilemez. Genellikle ağır ceza suçları olarak nitelendirilen suçların etkisi çok daha büyük olmuştur. Organize suçlar, örgütlü suçlar, içinde bulunulan ülkenin güvenliğini, birlik ve de bütünlüğünü tehdit etmekte olan suçlar ağır ceza suçları kapsamı altına girmektedir. Ülke genelinde her şehirde ağır ceza avukatı bulunmaktadır. Fakat özellikle Bursa barosu ağır ceza avukatı olan bir avukat her zaman diğer ağır ceza avukatlarından daha güvenilir ve de daha tercih edilir olmuştur.

Bursa Barosu Ağır Ceza Avukatının Tercih Edilmesinin Sebepleri Nelerdir?

Baroya kayıtlı olan avukatlar genel olarak baroya kayıtlı olmayan avukatlara göre daha güvenilir bir imaj çizmektedirler.
Baroya kayıtlı olan Bursa ağır ceza avukatı ise hem güvenilir olmasından dolayı hem de ağır ceza davalarında daha deneyimli olmasından dolayı ağır ceza davaları sırasında daha çok tercih edilen avukatlardandır.
Bursa barosu ağır ceza avukatı olan bir kişi, Bursa’da ki ağır ceza deneyimi sayesinde bu tip davalara rahatlıkla bakabilecektir. Çünkü Bursa’da işlenen suçların büyük bir kısmı ağır ceza kapsamındadır. Bu sebepten dolayı Bursa barosu ağır ceza avukatları daha popülerlerdir.

Bursa Ağır Ceza Davaları

Bursa Ağır ceza mahkemelerinde görülen davalara bakan ağır ceza avukatları insanlar için göze görülmeyecek meblağlardır. Çünkü bu mahkemelerden bir ağır ceza avukatı olmadan çıkmak çok zordur. Bursa Ağır ceza mahkemeleri Türkiye’deki en yüksek mahkeme pozisyonunda olup, bir başkan ve iki üyeden oluşan toplamda üç kişilik bir heyet tarafından yönetilmektedir. Ağır ceza mahkemelerinin baktığı davalar genel itibariyle daha ciddi suçları kapsamaktadır. Üstelik bu suçlara uygulanacak olan cezalar da çok fazla olmaktadır. Bu yüzden hukuki güvence olması nedeniyle ve yanlış karar vermemek adına heyet tarafından karar verilir.

Ağır ceza mahkemelerinin baktığı davalar şu şekilde sıralanmaktadır

Soykırım
İnsanlığa karşı işlenmiş nefret suçları
Kasıtlı olarak adam öldürme
Cinsel saldırı suçları
Çocuklara karşı işlenmiş cinsel istismar suçları
İnsan ticaret ve işkence suçları
Yağma ve gasp suçları
Nitelikli dolandırıcılık
Örgütlü suçlar
Hileli iflas, parada sahtecilik yapmak, zimmet ve rüşvet gibi suçlar
Uyuşturucu imalatı ve ticareti